Smedjan, Teda Art Project

Smedjan i Teda

Smedjan i Teda, där Teda Art Project nu håller till, har funnits i över 90 år. Näst efter kyrkan var smedjan bygdens naturliga mötesplats. Hit tog man sådant som behövde lagas och hit kom man för att höra vad som hänt i trakten.

Min farfars far Karl-Fredrik kom med papperskofferten från Sundsvall 1910. Han var då färdig smed, yrket hade han lärt sig på Ankarrums bruk i Småland. Karl-Fredrik slog sig ned i Lundby, Svinnegarn, och jobbade i trakten i tio år som gårdssmed.

1920 Karl-Fredrik köper Skyttebo i Teda, men byter sedan till sig Fröberga.

1922 Smedjan byggs.

Teda Fläkt och Smide

Min farfar Uno var 24 år 1922. Året därpå gifte han sig med Kristina som han hade träffat på Nibyholms gård där hon jobbade som hembiträde åt Karl Bernadotte. Uno tog över och startade företaget Teda Fläkt och Smide i början av 30-talet. Till en början riktade han in sig på försäljning, reparation och modernisering av tröskverk.

1933 Smedjan byggs ut.

1938 Industribyggnaden kommer till.

1946 Smidesverkstaden och ladan byggs.

1960 Min pappa Nils Olof och hans bror Tore Karlsson tar över verksamheten.

Smedjan i senare tid

Nils Olof och Tore riktade in sig på legotillverkning och service åt andra större företag, främst Bacho Verktyg och Bacho Ventilation. 1988 delade Nils och Tore på sig. Pappa Nils blir kvar i Fröberga och driver företaget fram till 2005 när han går i pension och börjar avveckla. 2011 skänks sedan Fröberga till mig, Eva Karlsson.