Villkor

Anmälan

Anmälan sker skriftligt. Anmäl dig via hemsidans formulär, eller skicka in din anmälan via post eller e-post. Glöm inte att ange ditt namn och kurs.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 750 SEK per kurs. Avgiften utgör en delbetalning av kursavgiften.

Betalning

Betalning sker till bankgiro 5368-9774. Cirka två veckor före kursens start får du en faktura och mer information. Slutbetalningen ska vara Teda Art Project tillhanda innan kursens start.

Avbokning

Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning.

Återbetalning

Kurserna anordnas under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig. Skulle kursen ställas in på grund av för få anmälningar återbetalas hela anmälningsavgiften.